Mi volt a probléma? A lápok időszakosan, vagy állandóan víz hatásának kitett területek. Rendkívül fontosak, mivel apró, gyakran pontszerű kiterjedésük ellenére jelentős természetvédelmi értéket hordoznak a hozzájuk kötődő ritka növény és állatfajok miatt. A globálisan tapasztalható szárazodó éghajlat és a mesterségesen létrehozott lecsapoló árkok hatására, valamint az összegyűlt vizek elfolyását megakadályozó tereptöltések lepusztulásával a sérülékeny lápokat a kiszáradás veszélye fenyegeti az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.

Milyen megoldást alkalmaztunk? Hat erdei láp állapotának helyreállítása történt meg (Nádasd I.-II., Fekete-tó, Ördög-tó, Vadkacsás-tó, Kőszegi Tőzegmohás Láp). Négy láp esetében a korábban feltehetőleg a környező utak állagmegóvása miatt létrehozott tereptöltések megerősítése valósult meg, így az összegyűlt víz egyik irányban sem tud lefolyni a lápterületről. A nádasdi és kőszegi területeken vízelvezető árkok kerültek feltöltésre, valamint a szárazabb időszakok áthidalására 1-1 kút biztosítja a folyamatos vízborítást. A megmaradt rendkívül értékes tőzegmohás foltok körbekerítésével az elsősorban vaddisznók okozta kár megszűnt. A Kőszegi Tőzegmohás Lápterületét egy új lápteknő (mélyedés) létrehozásávalnöveltük. A beruházások hatására várhatóan növekedni fog a tőzegmoha fajok, kereklevelű harmatfű, szőrös nyír állománya.

Nádasdi-fennsík | Lápok | Patakok | Holtfa | Ritka fafajok ültetése | Hangyaboly | Madár- és denevérodúk | Lágyszárú növények | Madárvédelem | Tavak