Mi volt a probléma? A patakok és erdei kisvízfolyások rendkívül fontos szerepet játszanak az erdei ökoszisztémákban. A rendkívül sérülékeny állatcsoportnak számító védett hal,- és kétéltűfajok élő és szaporodó-helyként is használják, valamint számos védett madárfaj táplálkozó-helyeként funkcionálnak. A patakokat, illetve ideiglenes vízfolyásokat azonban gyakran keresztezik földutak, illetve erdészeti üzemi utak. A patakok átjárhatósága a vízi élőlények számára itt nem, vagy csak alig biztosított, mivel az esetlegesen meglévő átereszek a nagy tömegű járművek áthaladása miatt beomlottak, eltemetődtek. Sok helyen az utat használók farönkökkel és téglatörmelékkel erősítették meg az átjárókat, ami további kedvezőtlen hatással van a vízi élőlényekre. További jelentős probléma, hogy az erdészeti utak állagmegóvása érdekében a lehulló csapadék jelentős részét az utakat kísérő vízelvezető árkokba terelik. Az árkokban lévő víz nagy része gyakran a lejtők alján összegyűlik, időszakos szaporodóhelyként szolgálva a kétéltűek számára. Azonban ezek a vizek gyorsan elpárolognak és ún. ökológiai csapdaként viselkednek, vagyis a kétéltűek által lerakott peték és a belőlük kikelő ebihalak gyorsan szárazra kerülnek, így mentehetetlenül elpusztulnak

Milyen megoldást alkalmaztunk? A patakok és kisvízfolyások jelenlegi funkcióját tekintve hasztalan és környezetszennyező gázlóit a vízépítésben használatos állandósított átereszekkel váltottuk fel. A beruházással a vízi élőlények számára ezek a kritikusnak számító pontok átjárhatóvá váltak, így az egyes populációk nem szigetelődnek el egymástól. Ilyen módon a Hársas-patakon kettő, a Huszászi-patakon, a Lugos-patakon és a Borha forrás alatt egy-egy áteresz építése valósult meg és kitisztításra került a Máriaújfalui-patak meglévő áteresze is. Az erdészeti utak árkai mellett 65 db kisméretű vízállást létesítettünk, melyek összegyűjtik a csapadékvizet. Itt biztonságos távolságban az úttól, a kiszáradás veszélye nélkül tudnak a kétéltűek szaporodni. A tevékenység eredményeként, olyan ritka, veszélyeztetett fajok állománya növekedhet, mint az alpesi tarajosgőte és a sárgahasú unka.

Nádasdi-fennsík | Lápok | Patakok | Holtfa | Ritka fafajok ültetése | Hangyaboly | Madár- és denevérodúk | Lágyszárú növények | Madárvédelem | Tavak